Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui
  1. ORDIN 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporal;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83699

  1. ORDIN Nr. 291 din 10 martie 2016 privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176689

  1. ORDIN Nr. 1030/2009 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/110951

  1. ORDIN 1761/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246338

  1. ORDIN 1226 din  3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/143905

  1. HOTĂRÂRE 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii

lucrătorilor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82130

  1. HOTĂRÂRE 617/2014 din 23 iulie 2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160487

  1. ORDIN 1225/5031 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea

Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49248

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448