Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui

ADITIVI ALIMENTARI

 1. ORDIN 438/295 din 18 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari

destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38720

 1. REGULAMENTUL (CE) 1333/2008 din 16 decebmrie 2008 privind aditivii alimentari;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1333-20160525&from=FR

ALIMENT

 1. HOTĂRÂRE Nr. 106 din  7 februarie 2002 privind etichetarea alimentelor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34273

 1. HOTĂRÂRE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82130

 1. HOTĂRÂRE Nr. 617/2014 din 23 iulie 2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160487

 1. HOTĂRÂRE Nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64743

 1. ORDIN Nr. 119/2014 din  4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155124

 1.    ORDIN   Nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/18424

 1. ORDIN   Nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49248

ALIMENTE TRATATE CU RADIATII IONIZANTE

 1. ORDIN 855/98/90 din 23 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind alimentele şi ingredientele alimentare tratate cu radiaţii ionizante;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35569

 1. ORDIN 870 din 17 iulie 2006 privind aprobarea Listei cu alimentele şi ingredientele alimentare şi dozele maxime la care acestea pot fi tratate cu radiaţii ionizante, în vederea autorizării introducerii lor pe piaţă;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73675

APA POTABILA IMBUTELIATA APA MINERALA IMBUTELIATA

 1. HOTĂRÂRE 1020 din  1 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale natural;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/65182

 1. ORDIN 341 din 20 februarie 2007 pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masa;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79925

MATERIALE ÎN CONTACT CU ALIMENTUL(MCA)

 1. HOTĂRÂRE   1197 din 24 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/40519

 1. REGULAMENT (UE) Nr. 10 din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0010-20140324&from=PL

 1. REGULAMENTUL (CE) Nr. 1935 din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a DIRECTIVELOR 80/590/CEE şi 89/109/CEE;

http://old.ms.ro/documente/136_361_32004R1935.pdf

SUPLIMENTE ALIMENTARE / ADNS

 1. HOTĂRÂRE 723 din 20 iulie 2011 privind stabilirea cadrului legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130513

 1. LEGE 104 din  9 mai 2008    *** Republicată privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/92897

 1. ORDIN 369/61/291 din 22 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind introducerea pe piaţă a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121023

 1. ORDIN 387/251 din 30 mai 2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională special;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/40828

 1. ORDIN 1069/2007 din 19 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83379

 1. ORDIN 1228/244/63 din 22 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70012

 1. ORDIN 1705/45/29 din 15 decembrie 2011 privind controlul pe piaţă al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/137214

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448