Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui

1. REGULAMENTUL (CE) nr. 1223 din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=ro
2. REGULAMENTUL (UE) nr. 655 din 10 iulie 2013 de stabilire al unor criterii comune pentru justificarea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655&from=RO
3. HOTĂRÂRE Nr. 147 din 4 martie 2015 privind adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice;
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/166365

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448