Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui
  1. REGULAMENTUL (UE) NR. 528 din 22 mai 2012 privind punerea pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=ro

  1. HOTĂRÂRE 617/2014 din 23 iulie 2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160487

  1. ORDIN 726/1178/96/2015 din 10 iunie 2015 privind stabilirea măsurilor necesare pentru efectuarea controalelor oficiale de către personalul împuternicit al autorităţilor publice responsabile prevăzut în art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, pentru a asigura respectarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171253

  1. ORDIN 10/368/11/2010 din  8 ianuarie 2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt puse la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul României;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/117497

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448