Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui
 1. ORDIN 1456/2020 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229618

 1. HOTĂRÂRE 1252/2012 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/144371

 1. ORDIN 5573 din  7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/132704

 1. LEGE 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/93557

 1. ORDIN 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/97359

 1. HOTĂRÂRE 640/2017 din 7 septembrie 2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/193180

 1. ORDIN 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/18424

 1. ORDIN 427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componenţei trusei sanitare şi a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37502

 1. ORDIN 653 din 25 septembrie 2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32547

 1. ORDIN 5298/1668/2011 din  7 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/134496

 1. ORDIN 1761/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea,

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246338

 1. ORDIN 1226 din  3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/143905

 1. HOTĂRÂRE 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82130

 1. HOTĂRÂRE 617/2014 din 23 iulie 2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160487

 1. ORDIN 1225/5031 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49248

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448