Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui

1. ORDIN Nr. 119/2014 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155124

2. ORDIN Nr. 1456/2020 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229618

3. LEGE Nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/93557

4. ORDIN Nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/97359

5. ORDIN Nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/18424

6. ORDIN Nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49248

7. ORDIN Nr. 427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componenţei trusei sanitare şi a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale;
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37502

8. HOTĂRÂRE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82130

9. HOTĂRÂRE Nr. 617/2014 din 23 iulie 2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160487

10. ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/143905

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448