Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui

ADITIVI ALIMENTARI ORDIN 438/295 din 18 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38720 REGULAMENTUL (CE) 1333/2008 din 16 decebmrie 2008 privind aditivii alimentari; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1333-20160525&from=FR ALIMENT HOTĂRÂRE Nr. 106 din  7 februarie 2002 privind etichetarea alimentelor; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34273 HOTĂRÂRE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea…

LEGE 458/2002 din  8 iulie 2002    *** Republicată privind calitatea apei potabile; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37723 HOTĂRÂRE 974 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53837 ORDIN 119/2014 din  4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de…

HOTĂRÂRE Nr. 88 din 29 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49770 HOTĂRÂRE Nr. 459 din 16 mai 2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36217 HOTĂRÂRE Nr. 546 din 21 mai 2008 privind gestionarea calităţii apei…

ORDIN 1456/2020 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229618 HOTĂRÂRE 1252/2012 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/144371 ORDIN 5573 din  7 octombrie 2011 privind…

REGULAMENTUL (UE) NR. 528 din 22 mai 2012 privind punerea pe piaţă şi utilizarea produselor biocide; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=ro HOTĂRÂRE 617/2014 din 23 iulie 2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe…

1. REGULAMENTUL (CE) nr. 1223 din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=ro 2. REGULAMENTUL (UE) nr. 655 din 10 iulie 2013 de stabilire al unor criterii comune pentru justificarea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655&from=RO 3. HOTĂRÂRE Nr. 147 din 4 martie 2015 privind adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare…

ORDIN 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporal; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83699 ORDIN Nr. 291 din 10 martie 2016 privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176689 ORDIN Nr. 1030/2009 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru…

1. ORDIN Nr. 119/2014 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155124 2. ORDIN Nr. 1456/2020 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229618 3. LEGE Nr. 123 din 27…

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448