Structura de conducere a Directiei de Sanatate Publica Vaslui:
Bioinginer Vlada Mihaela  – Presedinte Comitet Director
Ec. Raileanu Oana Diana – Director Executiv Adjunct – Economic

Conducerea Directiei de Sanatate Publica Vaslui este asigurata de un Comitet director, compus din director executiv si doi directori executivi adjuncti (Conform Ordinului M.S. nr. 1078/2010).

Componenta Comitetului Director:
Bioinginer Vlada Mihaela –  Presedinte Comitet Director
Ec. Raileanu Oana Diana – Director Executiv Adjunct – Economic