Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui

  1. HOTĂRÂRE Nr. 88 din 29 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49770

  1. HOTĂRÂRE Nr. 459 din 16 mai 2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36217

  1. HOTĂRÂRE Nr. 546 din 21 mai 2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/93484

  1. HOTĂRÂRE Nr. 1136 din 18 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/85868

  1. ORDIN Nr. 183 din 14 martie 2011 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a zonelor de îmbăiere;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/126980

  1. HOTĂRÂRE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82130

  1. ORDIN Nr. 119/2014 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155124

  1. HOTĂRÂRE Nr. 617/2014 din 23 iulie 2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160487

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448