Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui

Ordin ghiduri metodologice Ghid MSR final BM Ghid AMC final BM

Achitarea tarifelor pentru procedurile de reglementare sanitara ACTE NORMATIVE SPECIFICE COMPARTIMENTULUI AVIZE AUTORIZĂRII   ORDIN Nr. 1030/2009 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/110951 ORDIN Nr. 1338 din 31 iulie…

Legislație ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME Pentru alte acte normative, vă rugăm să consultați portalul legislativ legislatie.just.ro . ORDIN nr. 964 din 31 martie 2022 privind aprobarea Normelor tehnicede realizare a programelor naționale de sănătate publică https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253543 HOTĂRÂRE nr. 423 din 25 martie 2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253299 ORDIN nr. 1863/2021 privind acordarea alocaţiei de hrană…

Legislație specifică COLECTIVULUI MEDICINA MUNCII Pentru alte acte normative, vă rugăm să consultați portalul legislativ legislatie.just.ro . Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73772 Hotărârea de Guvern nr. 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319 din 2006 a securității și sănătății în muncă https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76337 Hotărârea de Guvern…

Acte normative C.I.C.F.R Acte normative C.U.S.S

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448