Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui

ACTE NORMATIVE SPECIFICE COMPARTIMENTULUI AVIZE AUTORIZĂRII   ORDIN Nr. 1030/2009 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/110951 ORDIN Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională…

Legislație ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME Pentru alte acte normative, vă rugăm să consultați portalul legislativ legislatie.just.ro . ORDIN nr. 964 din 31 martie 2022 privind aprobarea Normelor tehnicede realizare a programelor naționale de sănătate publică https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253543 HOTĂRÂRE nr. 423 din 25 martie 2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253299 ORDIN nr. 1863/2021 privind acordarea alocaţiei de hrană…

Legislație specifică COLECTIVULUI MEDICINA MUNCII Pentru alte acte normative, vă rugăm să consultați portalul legislativ legislatie.just.ro . Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73772 Hotărârea de Guvern nr. 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319 din 2006 a securității și sănătății în muncă https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76337 Hotărârea de Guvern…

Acte normative C.I.C.F.R Acte normative C.U.S.S

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448