Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui
  1. LEGE 458/2002 din  8 iulie 2002    *** Republicată privind calitatea apei potabile;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37723

  1. HOTĂRÂRE 974 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53837

  1. ORDIN 119/2014 din  4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155124

  1. ORDIN 275/2012 din 26 martie 2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/135418

  1. HOTĂRÂRE 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64710

  1. ORDIN 1030/2009 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/110951

  1. HOTĂRÂRE 617/2014 din 23 iulie 2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160487

  1. ORDIN 1225/5031 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49248

  1. HOTĂRÂRE 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82130

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448