Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui

Recunoaștere Diplome

Recunoașterea diplomelor în UE

 

  1. Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate și respectiv de experiență profesională necesare recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist obținute în România în scopul exercitării activităților profesionale in alte state membre U.E., SEE și Confederația Elvețiană.

Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate și respectiv de experiență profesională necesare recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist obținute în România
MEDICI
A. Certificate care atestă formarea în profesia de medic / medic specialist conform cu prevederile DC 2005/36/CE și/sau asimilarea denumirilor titlurilor de calificare cu cel prevăzut pentru România de aceasta normă.
B. Certificat care atesta drepturi câștigate generale în profesia de medic
C. Certificat care atestă drepturi câștigate specifice în profesia de medic:
MEDICI DENTIȘTI
A. Certificate care atestă formarea în profesia de medic dentist conformă cu prevederile DC 2005/36/CE
B. Certificate care atestă drepturi câștigate specifice în profesia de medic dentist
Documente necesare în următoarele situații particulare:
a) titular cabinet medical individual medic / medic dentist:
b) asociat în cadrul unei societăți cu răspundere limitată (SRL):
c) angajat cu contract individual de muncă:
FARMACIȘTI
A. Certificate care atestă formarea în profesia de farmacist conformă cu prevederile DC 2005/36/CE
B. Certificatele care atestă drepturi câștigate generale în profesia de farmacist

  1. Documente necesare recunoașterii calificărilor dobândite pe teritoriul celorlalte state membre în profesiile reglementate din sănătate, în vederea facilitării exercitării dreptului de stabilire pe teritoriul României

III. Echivalarea titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii
IV. Recunoașterea titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de STATELE TERȚE, altele decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii.

Actele necesare eliberării documentelor de  recunoaştere a calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene sunt prevăzute în documentul Recunoastere Diplome şi se depun  la Direcţia de Sănătate Publică Vaslui, str. Republicii nr.367, sc.E&F, parter, biroul R.U.N.O.S.

Persoanele desemnate la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui, cu atribuţii în gestionarea documentelor de recunoaştere a calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene sunt:

  • Titular: Ţîrdea Camelia – Otilia, consilier superior – Compartiment R.U.N.O.S.
  • Înlocuitor: Mîndrescu Cristina, consilier juridic superior – Compartiment R.U.N.O.S.

Date de contact: Compartiment R.U.N.O.S.

Telefon: 0235312455; 0725218683.

Programul de lucru pentru depunere şi eliberare documente:

  • De luni până joi, între orele 08.30 şi 15.30;
  • Vineri, între orele 08.30 şi 13.00.
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448