Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui

Începând cu data de 1 septembrie 2010, dosarele pentru eliberarea documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene, a certificatelor care atestă obţinerea titlului de medic / medic dentist / farmacist specialist sau primar, a adeverinţelor de abilităţi dobândite, precum şi a altor documente emise de Ministerul Sănătăţii, se depun la sediul direcţiilor de sănătate publică.
Începând cu data 4 ianuarie 2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moasă şi de asistent medical se depun la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul.
Persoanele desemnate la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui, cu atribuţii în primirea dosarelor, respectiv eliberarea documentelor de recunoaştere a calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene sunt:
• Titular: Ţîrdea Camelia – Otilia, consilier superior, Compartiment R.U.N.O.S.
• Înlocuitor: Mihăilă Elena, consilier superior, Compartiment R.U.N.O.S.
Date de contact: Compartiment R.U.N.O.S. – Telefon: 0235312455; 0725218683.

Programul de primire a dosarelor, respectiv de eliberare a documentelor de recunoaştere este următorul:
• De luni până joi, între orele 08.30 şi 15.30;
• Vineri, între orele 08.30 şi 13.00.

Dosarele (obligatoriu un dosar cu şină) cu actele necesare eliberării documentelor de recunoaştere a calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene, se depun la Direcţia de Sănătate Publică Vaslui, str. Republicii nr.367, sc.E&F, parter, biroul R.U.N.O.S.

Actele necesare obţinerii certificatelor de conformitate sunt prevăzute în GHIDUL Privind documentele care se depun la direcţiile de sănătate publică, precum şi a documentelor emise de Ministerul Sănătăţii care pot fi eliberate prin direcţiile de sănătate publică.
Model cerere eliberare certificate de conformitate;
Model adeverinţă de salariat;
Model cerere eliberare certificat medic specialist;
Model cerere eliberare certificat medic primar.

CategoryUncategorized
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448