Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui

Legislație specifică COLECTIVULUI MEDICINA MUNCII

Pentru alte acte normative, vă rugăm să consultați portalul legislativ legislatie.just.ro .

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73772

 1. Hotărârea de Guvern nr. 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319 din 2006 a securității și sănătății în muncă

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76337

 1. Hotărârea de Guvern nr.  955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/122404

 1. Hotărârea de Guvern nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82130

 1. Hotărârea de Guvern nr. 1169 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr.  355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/133571

 1. Ordinul nr. 208 din 7 martie 2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/136240

 1. Hotărârea de Guvern nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74889

 1. Hotărârea de Guvern nr. 1092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/74917

 2. Hotărârea de Guvern nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74708

 1. Hotărârea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerintele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74429

 1. Hotărârea de Guvern nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74559

 1. Hotărârea de Guvern nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74360

 1. Hotărârea de Guvern nr. 493 din 12.04.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71198

 1. Hotărârea de Guvern nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/75978

 1. Hotărârea nr. 53 din 24 februarie 2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/238491

 1. Hotărârea de Guvern nr. 1 din 4 ianuarie 2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și pentru modificarea Hotărârea de Guvern nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă și a Hotărârii de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/75978

 1. Hotărârea de Guvern nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74995

 1. Hotărârea de Guvern nr. 520/2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180509

 1. Legea-cadru nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446

 1. Hotărârea de Guvern nr. 569 din 4 august 2017 pentru aprobarea Regulamentuluiprivind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație” din administrația publică locală

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/192322

 1. Hotărârea de Guvern nr. 917/2017 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Administraţie” din administraţia publică central

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196276

 1. Hotărârea de Guvern nr. 153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Sănătate și asistență socială”

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/199240

 1. Hotărârea de Guvern nr. 360/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Cultură”

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201070

 1. Hotărârea de Guvern nr. 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ”

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/197260

 1. Hotărârea de Guvern nr. 118 din 15 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadruprivind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Justiție” și Curtea Constituțională

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/199056

 1. HOTĂRÂRE nr. 259 din 23 februarie 2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/252418

CategoryLegislatie
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448