Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui

Decizie 93-2022 -Comisia paritara 2022

CP Cozmesti CP Vutcani CP Tutova CP Puiesti CP Oltenesti CP Negresti CP Duda Epureni CP Ivanesti CP Husi CP Barlad CP Codaesti

Medici de familie cu contract pentru derulare PN vaccinare 2022

Informare – Avizarea fiselor pentru solicitantii permisului de conducere auto si pentru conducatorii de autovehicule

Lista unitǎților administrative teritoriale cu care s-au ȋncheiat contracte pentru furnizarea laptelui praf, formulǎ pentru sugari 0-12 luni Lista unitatilor sanitare cu paturi care deruleaza PNSP 2022 Compartimentul de asistență medicală și programe de sănătate din cadrul DSP Vaslui are următoarele atribuții: în domeniul asistenței medicale: asigură îndrumarea tehnică și metodologică a programelor de asistență…

Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică efectuează analize de microbiologie (probe biologice), microbiologie sanitara, serologie, chimie sanitara si toxicologie, cu tarife conform Ordinului M.S. nr.208 din 2012. Laboratorul efectuează testări HIV, gratuit, prin metoda ELISA. Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică este acreditat RENAR conform standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018, pentru…

ADITIVI ALIMENTARI ORDIN 438/295 din 18 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38720 REGULAMENTUL (CE) 1333/2008 din 16 decebmrie 2008 privind aditivii alimentari; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1333-20160525&from=FR ALIMENT HOTĂRÂRE Nr. 106 din  7 februarie 2002 privind etichetarea alimentelor; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34273 HOTĂRÂRE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea…

Page 1 of 61 2 3 6

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448