Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui

Informare – Avizarea fiselor pentru solicitantii permisului de conducere auto si pentru conducatorii de autovehicule

Lista unitatilor sanitare cu paturi care deruleaza PNSP 2022 Compartimentul de asistență medicală și programe de sănătate din cadrul DSP Vaslui are următoarele atribuții: în domeniul asistenței medicale: asigură îndrumarea tehnică și metodologică a programelor de asistență medicală; evaluează și participă la identificarea priorităților în domeniul asistenței medicale și propune măsuri pentru rezolvarea problemelor identificate;…

Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică efectuează analize de microbiologie (probe biologice), microbiologie sanitara, serologie, chimie sanitara si toxicologie, cu tarife conform Ordinului M.S. nr.208 din 2012. Laboratorul efectuează testări HIV, gratuit, prin metoda ELISA. Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică este acreditat RENAR conform standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018, pentru…

ADITIVI ALIMENTARI ORDIN 438/295 din 18 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38720 REGULAMENTUL (CE) 1333/2008 din 16 decebmrie 2008 privind aditivii alimentari; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1333-20160525&from=FR ALIMENT HOTĂRÂRE Nr. 106 din  7 februarie 2002 privind etichetarea alimentelor; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34273 HOTĂRÂRE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea…

Raportare cazuri, teste, pacienti, decese, RIC – 11.04.2022-18.04.2022

Page 1 of 51 2 3 5

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448