Open/Close Menu Directia de Sanatate Publica Vaslui

Achitarea tarifelor pentru procedurile de reglementare sanitara

ACTE NORMATIVE SPECIFICE COMPARTIMENTULUI AVIZE AUTORIZĂRII

 

 1. ORDIN Nr. 1030/2009 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/110951

 1. ORDIN Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/84701

3.ORDIN Nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43901

4.ORDIN Nr. 914/2006 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74284

5.ORDIN nr. 607 din 8 mai 2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităților de transfuzie sanguină din unitățile sanitare

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/148021

 1. ORDIN Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/84701

 1. ORDIN Nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43901

 1. ORDIN Nr. 697 din 25 mai 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129055

 1. ORDIN Nr. 753 din 12 iunie 2013 privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697din 2011;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/150688

 1. HOTĂRÂRE Nr. 412 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43173

 1. ORDIN Nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/85155

 1. ORDIN Nr. 1149 din 29 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum şi a condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83357

 1. ORDIN Nr. 318 din 7 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionare

îngrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea persoanelor juridice şi fizice care acordă aceste servicii;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43111

 1. ORDIN Nr. 606 din 7 mai 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile;

 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200918

 1. ORDIN Nr. 527/1999 din 29 iulie 1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/18982

 1. ORDIN Nr. 253 din 23 februarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/198281

 1. ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/143905

 1. ORDIN Nr. 1225 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49248

 1. HOTĂRÂRE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82130

 1. ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155124

 1. ORDIN nr. 1.718 din 23 decembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializa publice și private

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/60129

 1. ORDIN Nr. 1761/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia.

 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246338

 1. ORDIN Nr. 914/2006 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;

 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74284

 1. ORDIN nr. 607 din 8 mai 2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităților de transfuzie sanguină din unitățile sanitare

 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/148021

 1. ORDIN Nr. 697 din 25 mai 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă;

 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129055

 1. ORDIN Nr. 753 din 12 iunie 2013 privind modificarea Normelor metodologice cu privire la

 asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin

 Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697din 2011;

 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/150688

 1. HOTĂRÂRE Nr. 412 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43173

 1. ORDIN Nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/85155

 1. ORDIN Nr. 1149 din 29 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum şi a condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83357

 1. ORDIN Nr. 318 din 7 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionare îngrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea persoanelor juridice şi fizice care acordă aceste servicii;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43111

 1. ORDIN Nr. 606 din 7 mai 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200918

 1. ORDIN Nr. 527/1999 din 29 iulie 1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/18982

 1. ORDIN Nr. 253 din 23 februarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/198281

 1. ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/143905

 1. LEGE Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73772

 1. ORDIN Nr. 1225 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49248

 1. HOTĂRÂRE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82130

 1. ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155124

 1. ORDIN nr. 1.718 din 23 decembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializa publice și private

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/60129

 

ACTE NORMATIVE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 1. ORDIN Nr. 1456/2020 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229618

 1. HOTĂRÂRE Nr. 1252/2012 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/144371

 1. ORDIN Nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor,şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/97359

 1. ORDIN Nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia,

prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/18424

 1. ORDIN Nr. 5298/1668/2011 din 7 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/134496

 1. ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor

rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/143905

 1. HOTĂRÂRE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82130

 1. ORDIN Nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49248

 

ACTE NORMATIVE PENTRU SALOANE DE ÎNFRUMUSEȚARE

 1. ORDIN Nr. 1030/2009 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de

reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/110951

 1. ORDIN Nr. 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele

de înfrumuseţare corporal;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83699

 1. ORDIN Nr. 291 din 10 martie 2016 privind aprobarea Normelor de igienă pentru

saloanele/centrele de bronzare;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176689

 1. ORDIN Nr. 1030/2009 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare

sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/110951

 1. ORDIN Nr. 1761/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246338

 1. ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/143905

 1. HOTĂRÂRE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii

lucrătorilor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82130

 1. ORDIN Nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea

Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49248

 

ACTE NORMATIVE APE DE ÎMBĂIERE

 1. ORDIN Nr. 119/2014 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155124

 1. HOTĂRÂRE Nr. 88 din 29 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49770

 1. HOTĂRÂRE Nr. 459 din 16 mai 2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36217

 1. HOTĂRÂRE Nr. 546 din 21 mai 2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/93484

 1. HOTĂRÂRE Nr. 1136 din 18 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/85868

 1. ORDIN Nr. 183 din 14 martie 2011 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a zonelor de îmbăiere;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/126980

 1. HOTĂRÂRE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82130

 

 

ACTE NORMATIVE SERVICII FUNERARE

 

 1. HOTĂRÂRE nr. 741 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitareprivind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare

 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182880

 1. LEGE nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/159790

CategoryLegislatie
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 - Eraconsult Srl

Serviciu de Permanenta        0770 379 448